Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: checklistapi. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: multiupload_filefield_widget. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

संक्षिप्त परिचय

वि.स. २०७२ साल असाेज १ गते नेपाल सरकारले साविक मेहेलकुना,घुमखहरे,गुमी र दहचाैर गा.वि.सलाइ एकीकृत गरी पवित्र नाम शुभाघाट गंगामलाा नगरपालिका घाेषना गरेकाे छ । प्रचुर प्राकृतिक स्राेत भेरी नदी पर्यटकीय संभावना वाेकेकाे गुमी चुली, भाेटेदरबार, प्रख्यात शुभाघाट मेला, प्रख्यात पर्यटक स्थल खटाङ्ग, गुर्भाकाेट लेख, भाेटेचुली, चाेल्पा डाडा, प्रख्यात गंगामाला देउती बज्यै उत्पती स्थल,चमेरी गुफा ,शिव मन्दिर, यहाँका सम्भावना हुन भने प्रस्तािवत ६ नं.